קרן הרעיונות על שם יואב בראל

מבואות הוקמה בשנת 2021, על מנת להניע פעולות עכשוויות בהשראת רעיונותיו של האמן, המבקר והמורה יואב בראל ז״ל. הקרן פועלת לאפשר מחקר על ועם אמנות ופיתוח רעיונות בין-תחומיים חדשים, ועל מנת להנגיש את פועלו של בראל עבור הדורות הבאים.