קרן הרעיונות על שם יואב בראל

קרן מבואות הוקמה בשנת 2021 על מנת להניע פעולות עכשוויות בהשראת רעיונותיו של האמן, המבקר, והמורה יואב בראל ז״ל. הקרן פועלת ליצירת מרחבים לשיחה עם ועל אמנות, ועל מנת להנגיש את פועלו של בראל עבור הדורות הבאים.