קרן הרעיונות על שם יואב בראל

מבואות הוקמה בשנת 2021, על מנת להניע פעולות עכשוויות בהשראת רעיונותיו של האמן, המבקר והמורה יואב בראל ז״ל. הקרן פועלת לפתח ולבסס פלטפורמות דיגיטליות בתחום התרבות, לקדם מחקר ופיתוח בתחום האמנויות, ועל מנת להנגיש את פועלו של בראל עבור הדורות הבאים.