יואב בראל

איש מפת המבואות

יואב בראל {1977-1933}, היה אמן וסוכן תרבות אשר עסק ביצירה, הוראה וביקורת. הוא ייצג טיפוס חדש בקונטקסט של שדה האמנות בשנות ה-60 וה-70, אמן המממש את האופציה המסתמנת לחירות הרוח ודורש מעצמו מעורבות פעילה בכל שטחי החיים. 

״פעולת המיפוי, שתכליתה סימון המבואות אל רמת תודעה גבוהה יותר, היא דימוי נאמן לדרכו של בראל, כמי שידע לקרוא ולזהות סימנים ותהליכים בשלבי התהוותם, לראות ולהאיר רבדים לא מוכרים. ידידו הטוב, יאיר הורביץ, תיאר אותו כ׳איש מפת המבואות׳.״

בתיה דונר, מתוך עיר ואוטופיה, 80 שנה לתל אביב-יפו, 1999.