יואב בראל

עבודות

יצירתו של יואב בראל נפרשת על פני כ-15 שנים, וכוללת עבודות במדיומים פלסטיים שונים רישומי דיו, ציורי שמן, צבעי אקריליק בהתזה, עבודה על צילום, קולאג׳, פסיפס, פיסול צמוד-קיר ופיסול חופשי.

״בראל הירבה להחליף את תבניות העשייה, וביטא בכך את אדישותו למבע מזוהה, הנסמך על עיקרון-על סגנוני. תובנות שגיבש ביחס להדדיות הצורה והתוכן, ואולי גם מזגו, גזרו התנסות מתמדת בתבניות שונות לתכנים שונים.

ההימנעות מרצף נתפסה כגילום החוויה המכוננת, חווית ׳רוח החופש׳ שחווה היחיד המודרני, המעודכן לזמנו, ואשר לפיו יש להמיר את מימד העקביות, הרווח בחתירה לביסוס נוסח אישי, בהמשגה של העשייה האמנותית. בניסוחו של אלבר קאמי, ׳הכל מתחיל בתודעה, ודבר אינו חשוב אלא בזכותה׳.״

אירית הדר, ׳מלאותו של האפשרי׳, קטלוג יואב בראל, הוצאת מוזיאון תל אביב, 2004. ברצוננו להודות לאירית הדר ובתיה דונר על הרשות להשתמש בתובנות וציטוטים מתוך מאמריהן באתר.