יואב בראל

} ציורים

ציורים {1954-1975} צבעי שמן על קנבס

ציורי שמן היוו את המופעים הפלסטיים הראשונים של בראל, והם מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: בראשונה טבוע חותם הספרות האקזיסטנציאליסטית של פרנץ קפקא ואלבר קאמי, במקביל להשפעות של ספרות המדע הבדיוני; בשניה והמצומצמת מביניהן, התנסה בקצרה בציורי דיוקן בהם מופיעים קרובי משפחה וחברים; ובשלישית חקר בראל תבניות צורניות מופשטות, אשר התייחסו אל הטבע ו׳העולם׳ במובנו הרחב. 

״כדי לתת צורה למושג ההיידגריאני מַעֲרֶה ולייצג את הלא-ידוע בדימוי חזותי, התבסס בראל על אפשרויות שונות של הפשטה, על מצבי עמימות. ניכרת בציוריו איכות סמלית ולצדה הנכחה של כְַּכוּת זנית ונהייה אל מהויות. יש לומר בהקשר זה, שההפשטה המודרנית הייתה אף היא ביטוי לרצון לזקק תופעות ולנסות לייצג מהויות.״  

[אירית הדר]

המשך קריאה: