קרן מבואות

מענק לאמנות במרחב הוירטואלי

יואב בראל - Yin Yang / ין-יאנר ״מערבי״
11.2.24
פתיחת מועד הגשה
15.3.2024
סיום מועד הגשה
3.5.2024
הכרזה על פרוייקט נבחר

מענק מבואות לאמנות במרחב הוירטואלי ע״ש יואב בראל

מענק מבואות לאמנות במרחב הוירטואלי ע״ש יואב בראל, מיועד לפיתוח פרויקטים שמייצרים שיח על ועם אמנות בסביבה הוירטואלית. באמצעותו מבקשת מבואות לתמוך בסוכני תרבות ביצירת פרויקטים חדשים או בפיתוח קיימים, ובזאת לתרום להרחבת מנעד נמענותה של האמנות המקומית בקרב קהלים מגוונים בארץ ובעולם.

לאור אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת, מבקשת השנה [2024] מבואות לשים דגש על בדיקה וכינון מחודש של מרחבים המייצרים תחושות של שייכות ושותפות. למול הכאוס, הכאב העצום, הזעם, והמבוכה, נבקש לתמוך בסוכני תרבות, שמדמיינים ומנסחים מחדש את תפקיד האמנות כממשק לקשר ותקשורת בין קהלים ואוכלוסיות מגוונות.

המענק על סך 36,000 ש״ח, יוענק לפרויקט אחד עבור יצירת פלטפורמה חדשה או פיתוח קיימת (יתקבלו הצעות לתערוכות, אתרים, התערבויות, עבודות דיגיטליות ועוד). עדיפות תינתן ליוזמות חדשות, אשר משלבות בין מרחבים (פיזיים ווירטואליים), ומקדמות הקשבה, שיחה, וביטויי אכפתיות (care).

יואב בראל [1977-1933] היה אמן, שעסק ביצירה פלסטית במגוון אמצעים וטכניקות, בהוראה וכתיבת ביקורת אמנות. בראל שימש כדמות מרכזית בניסוח תפקיד האמן והמבקר כסוכני תרבות, בתקופה של תמורות סוערות בשדה האמנות בשנות ה-60 וה-70, ושימש איש שיח וחזון ליוצרים במדיומים רבים. בהשראת רעיונותיו העתידניים, תומכת מבואות בפעולות עכשוויות של פיתוח ומחקר על ועם אמנות במרחבים מגוונים. המענק נחנך ב-2022 בתמיכתם הנדיבה של יואל ונטע בראל, ומנוהל על ידי מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל (ע״ר).

כללים למענק

ההגשה מנוסחת בלשון ׳אתה׳ אך פונה לכל המגדרים.

 1. הגשה למענק תעשה על ידי המועמד [ניתן גם להגיש כזוג, קולקטיב או עמותה].
 2. הקרן תפרסם את רשימת הזוכים עד לתאריך 3.5.2024.
 3. על הזוכה להציג את לוגו מבואות באתר הפרויקט ובפרסומים נלווים.
 4. מבואות שומרת לעצמה את הזכות לתיעוד ופרסום הפרויקט בשיתוף הזוכה.
 5. לא יבחנו הצעות מטעם מועמדים אשר נתמכים כבר על ידי הקרן. 

על ההגשה

נא לכלול את הפרטים הבאים מרוכזים בקובץ PDF יחיד שלא יעלה על 10MB:

 1. עמוד שער הכולל שם ופרטי התקשרות. 
 2. קורות חיים של המגיש העיקרי [עד עמוד] ולינק לאתר פעילות מרכזי / אתר אישי.
 3. הצעת פרויקט [עד שני עמודים] הכוללת את תיאור הפרויקט, היוצרים שלוקחים בו חלק, וכל מידע נוסף שיגרום לנו להבין את החזון. ייבחנו פרויקטים בשלבי פיתוח שונים, אנא ציינו עבור מה התמיכה מיועדת.
 4. לוח השראות, רפרנסים וסקיצות [מה שיש כרגע].
 5. הערכת תקציב של הפרויקט וציון תמיכות נוספות. 
 6. במידה ומדובר באתר קיים יש לצרף דוח כניסות מ-12 החודשים האחרונים.

ועדת המענק: מיכל ואעקנין, ורד מימון, דפנה קרון, בתיה דונר, ליאור זלמנסון.

ניהול המענק מטעם מבואות: שירז גרינבאום.

על הזוכים והזוכות במענק בשנים קודמות, קראו בעמוד הפרויקטים שלנו. 

שאלות ניתן לפנות דרך עמוד צור קשר.