קרן מבואות

פרויקטים

כתב העת של קולאקטיבי.ת

קולאקטיבי.ת – תנועה תרבותית אשר קמה מתוך צורך באלטרנטיבה תרבותית ואינטלקטואלית שבמרכזה עומדים קולותיהם של א.נשים ויוצרים שחוריםות. התנועה שמה למטרה לעודד יצירה מקומית ולייצר ולהנגיש ידע אלטרנטיבי מנקודת מבט שחורה הנותנת תוקף לחוויות של שחורים ושחורות ומחברת בין האישי לפוליטי. הכלים דרכם קולאקטיבי.ת מממשות.ים את החזון שלנו הם תרבות, אמנות והגות. כתב העת של קולאקטיבי.ת זכה במענק מבואות לאמנות במרחב הוירטואלי לשנת 2022.

צוות:

את קולאקטיבי.ת מובילות בניהול משותף לאה היילו, ג'נט בלאי, טיגיסט מהרי ואפרים ווסה.

פרויקט ביוזמת: 

קולאקטיבי.ת

callactivit.com

אר(ט)כיון - ספריה שיתופית להוראת אמנות

׳אר(ט)כיון׳ הינו אתר ביוזמת קבוצת הפייסבוק ׳מלמדים ומרצים על אמנות׳, ומהווה ספריה המאגדת את הידע שנצבר בה. הפלטפורמה מהווה ארכיון שיתופי עבור מורות.ים ומרצות.ים ומתעדכן באופן שוטף במידע, רפרנסים ומצגות בתחום האמנויות. הארכיב נערך על ידי הצוות על בסיס מילולי וחזותי, ובכך שואף לתרום תרומה משמעותית להווה ולעתיד הוראת האמנות בארץ.

צוות:

עורכות האתר: ניבי אלרואי, תמר לב-און, ליהי חן ומיכל בראור.

יעוץ ובניית האתר: ירון טנא, רון טאטא.

פרויקט ביוזמת: 

צוות כח אר(ט)כיון - ניבי אלרואי, תמר לב-און, ליהי חן ומיכל בראור.

בשיתוף: 

קבוצת הפייסבוק: מורים ומרצות - רפרנס לשיעורים באמנות

Artchion.Net

עלה לאוויר: ינואר 2022

מדף: ספרים שהם אמנות

הארכיון המקוון מוקדש לספרי אמן.ית, ונועד לחזק ולחשוף את השדה לקהל הרחב. הנגשת האתר גם באנגלית, תחבר את היצירה המקומית הענפה לקהל אוהבי ספרי האמן.ית בעולם. האתר ישאף להוות בית לקהילה פעילה של יוצרות.ים, מעצבות.ים, קוראות.ים, ולקדם שיח אהבה על ספרים שהם אמנות והשפעתם על תהליכי יצירה ועל שדה האמנות בארץ.

צוות:

ניהול ועריכת תוכן: ורדית גרוס, שירז גרינבאום, יאיר מיוחס.

עיצוב: אמיתי גלעד ונעמי גייגר. 

פרויקט ביוזמת:

מבואות, ארטפורט, מגזין מעלעלת, ומשרד החוץ

עלייה לאוויר: 

ספטמבר 2022

אתר איגוד האוצרות והאוצרים

איגוד האוצרות והאוצרים משמש בית מקצועי לאוצרות.ים, ומטרתו לקדם את תחומי האוצרות והאמנות ברוח של שוויון, חופש הביטוי ועצמאות הפעולה. באיגוד חברות.ים כיום למעלה ממאה אוצרות ואוצרים. האתר יכיל מידע מקצועי עבור החברות.ים באיגוד.
צוות:

טלי קיים, אלעד ירון.

פרויקט ביוזמת:

איגוד האוצרות והאוצרים

עלייה לאוויר: 

ספטמבר 2022