יואב בראל

} מונטאז'

מונטאז׳ {1967} הורדות בטריכלורואתילן על נייר

סדרת המונטאז׳ים, הנשכנית ביותר בגוף העבודות של בראל, נוצרה מתוך התבוננות מחודשת ביצירתו של האמן האמריקאי רוברט ראושנברג.

הדימויים, המורכבים מ׳הורדות׳ מעיתונים ומגזינים, מרמזים על אירועים טראומטיים – כגון השואה והשימוש האמריקני בנשק גרעיני – מצביעים, לעיתים באירוניה ניכרת, על מבני כוח קפיטליסטיים ופטריארכליים.

על חלקם הוסיף בראל רישום בצבעי פנדה וטקסטים בעט דיו. כותרות העבודות נעות על הסקאלה שבין ביקורת פוליטית ישירה, ואנקדוטות פרטיות נטולות הקשר כללי. 

המשך קריאה: