יואב בראל

} רישומי הכנה

רישומי הכנה {1963-1965} עטי טוש, דיו ולבד על נייר

מעל 100 רישומי הכנה נמצאו בעזבון בראל על ניירות טיוטה. חלקם רישומי הכנה לסדרת קפקא. אלו שנשתמרו לתצוגה מופיעים בחלק זה.

״במידה שדמות האדם תופיע שוב באמנות הפלסטית החדשה, אין כאן שום חזרה, אלא פיתוח סביר והגיוני של המושגים שנקנו מכוח האמנות המופשטת.״

[יואב בראל] 

המשך קריאה: