קרן מבואות

אירועים

סולמות וחבלים
יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.
לפרטים והרשמה

סולמות וחבלים

גלריה רואזמן 22 בינואר

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

2023

12.7

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

12.4

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

25.2

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

2022

22.5

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

23.4

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

24.2

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ