קרן מבואות

אירועים

סולמות וחבלים
יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.
לפרטים והרשמה

סולמות וחבלים

גלריה רואזמן 22 בינואר

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

ינואר 2022

Vector 153

02

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

12

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

25

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

פברואר 2022

22

סולמות וחבלים

יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר
גלם מרכזי ומזין שעלה במוחו, כפעולה
יומנאית-פרפורמטיבית עבור מתמשכת.

גלריה XYZ

22

02