קרן מבואות

מענק לאמנות במרחב הוירטואלי

יואב בראל - Yin Yang / ין-יאנר ״מערבי״
9.2.23
פתיחת מועד הגשה
31.3.23
סיום מועד הגשה
15.5.23
הכרזה על פרוייקט נבחר

מענק מבואות לאמנות במרחב הוירטואלי ע״ש יואב בראל

מענק מבואות מיועד לפיתוח פרויקטים המאתגרים את גבולות האמנות בסביבה הוירטואלית. המענק מבקש לתמוך בסוכני תרבות ביצירת פרויקטים חדשים או בפיתוח קיימים, ובזאת לתרום להרחבת מנעד נמענותה של האמנות המקומית בקרב קהלים מגוונים בארץ ובעולם. השנה [2023] הקרן מבקשת לשים דגש על פרויקטים שעושים שימוש במרחב הוירטואלי כמרחב עקרוני לפעולה התערבותית שמאתגרת את שיח התרבות המקומי ומקדמת את ערכי חופש הביטוי והשיוויון.

יואב בראל [1977-1933] היה אמן, שעסק ביצירה פלסטית במגוון אמצעים וטכניקות, בהוראה וכתיבת ביקורת אמנות. בראל שימש כדמות מרכזית בניסוח תפקיד האמן והמבקר כסוכני תרבות, בתקופה של תמורות סוערות בשדה האמנות בשנות ה-60 וה-70, ושימש איש שיח וחזון ליוצרים במדיומים רבים. בהשראת רעיונותיו העתידניים, תומכת מבואות בפעולות עכשוויות של פיתוח ומחקר על ועם אמנות במרחבים מגוונים.

המענק על סך 36,000 ש״ח, יוענק לפרויקט אחד עבור יצירת פלטפורמה חדשה או פיתוח קיימת (יתקבלו הצעות לתערוכות, אתרים, התערבויות, עבודות דיגיטליות ועוד). עדיפות תינתן ליוזמות עצמאיות, בעלי היתכנות גבוהה, המשכיות, ושיתוף קהל וקהילה. המענק נחנך ב-2022 בתמיכתם הנדיבה של יואל ונטע בראל, ומנוהל על ידי מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל (ע״ר). 

כללים למענק

ההגשה מנוסחת בלשון ׳אתה׳ אך פונה לכל המגדרים.

 1. הגשה למענק תעשה על ידי המועמד [ניתן גם להגיש כזוג, קולקטיב או עמותה].
 2. הקרן תפרסם את רשימת הזוכים עד לתאריך 15.5.2023.
 3. על הזוכה להציג את לוגו מבואות באתר הפרויקט ובפרסומים נלווים.
 4. מבואות שומרת לעצמה את הזכות לתיעוד ופרסום הפרויקט בשיתוף הזוכה.
 5. לא יבחנו הצעות מטעם מועמדים אשר נתמכים כבר על ידי הקרן. 

על ההגשה

נא לכלול את הפרטים הבאים מרוכזים בקובץ PDF יחיד שלא יעלה על 10MB:

 1. עמוד שער הכולל שם ופרטי התקשרות. 
 2. קורות חיים של המגיש העיקרי [עד עמוד] ולינק לאתר פעילות מרכזי / אתר אישי.
 3. הצעת פרויקט [עד שני עמודים] הכוללת את תיאור הפרויקט, היוצרים שלוקחים בו חלק, וכל מידע נוסף שיגרום לנו להבין את החזון. ייבחנו פרויקטים בשלבי פיתוח שונים, אנא ציינו עבור מה התמיכה מיועדת.
 4. לוח השראות, רפרנסים וסקיצות [מה שיש כרגע].
 5. הערכת תקציב של הפרויקט וציון תמיכות נוספות. 
 6. במידה ומדובר באתר קיים יש לצרף דוח כניסות מ-12 החודשים האחרונים.

מנימוקי ועדת השיפוט: 

״אנו רואות ב׳מזרחיון׳ בית ותיבת תהודה לנרטיבים אלטרנטיביים אשר הודרו במשך עשרות שנים מהשיח ההגמוני החברתי והתרבותי. החזון של ה׳מזרחיון׳, מבקש להעביר את סוכנות כתיבת ההיסטוריה והייצוג החזותי והאמנותי של זהויות וקבוצות מודרות אל הנאבקים והנאבקות. ביצירת גוף הידע החזותי הזה, יש תרומה לא רק למאבקים עצמם, אלא גם לייצוגם והנכחתם במרחב הווירטואלי של הרשת. המענק ישמש לבניה ולהצגה של תערוכות דיגיטליות ב׳מזרחיון׳, וכן על מנת לבנות את האזור האישי באתר בו תתאפשר העלאת תכנים על ידי הציבור הרחב. אנו תקווה שהמענק יתרום לביסוס ה׳מזרחיון׳, אשר פועל ליצירת תרבות חזותית הטרוגנית עשירה.

אנו רואות ב׳מזרחיון׳ את אחת מאפשרויות המימוש לרעיון אשר מוצע ב׳ספר הרעיונות׳ ליואב בראל משנת 1969, ליצירת ״מוזיאון היסטוריות אלטרנטיביות״. הרעיון העתידני, שואב השראתו משדה המחקר האנתרופולוגי והטכנולוגי גם יחד, ומציע לחשוב על המוסד המוזיאלי כמרחב של בחינת ערכי מוסר, נורמות חברתיות, דתיות, וטכנולוגיות. כמרחב תצוגה ווירטואלי של היסטוריות מושתקות, אנו רואות ב׳מזרחיון׳ מרחב של מבט ביקורתי על התרבות החזותית המקומית, אשר יהווה השראה עבור הדורות הבאים.״

ועדת המענק: מיכל ואעקנין, ורד מימון, עדי אנגלמן, דפנה קרון, בתיה דונר, ליאור זלמנסון.

ניהול המענק מטעם מבואות: שירז גרינבאום.

שאלות ניתן לפנות דרך עמוד צור קשר.